Menu rozwijane

Od utworzenia w Kancelarii Prezydenta RP Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w dniu 7 sierpnia 2015 roku, do biura wpłynęło blisko 38,5 tys. listów, przeprowadzonych zostało około 13 tys. rozmów telefonicznych z obywatelami, a na spotkaniach bezpośrednich pracownicy biura przyjęli około 4 tys. osób. Do biura napływają skargi z całej Polski, z każdego nawet najmniejszego powiatu. Do tej pory najczęściej zgłaszali się mieszkańcy Warszawy i powiatów okolicznych oraz południowej części Polski.

Biuro w liczbach - zdjęcie w treści wpisu

Do biura najczęściej zgłaszają się mężczyźni (50,6% ogółu zgłaszających), a prawie 5% wpływających spraw przesyłanych jest przez rodziny. Ponad 1% stanowią zgłoszenia zbiorowe i są to często sprawy przesyłane przez lokalne społeczności lub działaczy organizacji pozarządowych.

Biuro w liczbach - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Największą część spraw wpływających do biura stanowią szeroko pojęte skargi na wymiar sprawiedliwości (np. na bezczynność sądów – w tym konkretnych osób uczestniczących w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, na stronnicze opinie biegłych sądowych, na trudny dostęp do pomocy prawnej).

Drugą grupę stanowią sprawy administracyjne – skargi na działalność organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także skargi na toczące się postępowanie sądowo-administracyjne.

Trzecią grupę spraw napływających do biura stanowią skargi dotyczące postępowania cywilnego, w tym na postępowanie egzekucyjne, na działania komorników (sposób przeprowadzenia eksmisji) oraz wierzycieli, a także instytucje finansowe.

Biuro w liczbach - zdjęcie w treści wpisu nr 2