Menu rozwijane

Jak powstało „Prezydenckie biuro pomocy prawnej - DudaPomoc”?

Podczas podróży po Polsce w czasie pierwszej kampanii wyborczej przyszły Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie zetknął się z historiami ludzi skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. W myśl hasła zawsze po stronie obywateli powstała wówczas inicjatywa nazywana powszechnie „DudaPomoc”. Uruchomione w maju 2015 roku „Prezydenckie biuro pomocy prawnej” zaczęło wspierać zwykłych obywateli, bezradnych wobec biurokratycznej machiny. W trakcie kampanii prezydenckiej pracami „DudaPomocy” kierowali Irena Zofia Romaszewska i Janusz Wojciechowski. Porad udzielał wówczas także sam kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda – doktor nauk prawnych.

Od „DudaPomocy” do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej

Przez niespełna pięć miesięcy działalności „DudaPomocy” przyjęto blisko cztery tysiące osób. Interweniowano w sądach, prokuraturach i urzędach w ponad 1200 sprawach. Kilkusetosobowe kolejki potrzebujących pomocy obywateli, ustawiające się przed siedzibą biura, były dowodem na to, jak bardzo inicjatywa ta była potrzebna, a także, że powinna być kontynuowana. Po objęciu urzędu Prezydenta RP Andrzej Duda spełnił obietnicę i 7 sierpnia 2015 roku – swoją pierwszą decyzją – powołał do życia w strukturach Kancelarii Prezydenta RP Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

Zadania Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej

Biuro oferuje nieodpłatne wsparcie w sytuacjach konfliktu na linii obywatel – władza publiczna, w których obywatele są stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. W ramach pomocy biuro udziela informacji prawnych i podejmuje interwencje zwracając się do właściwych organów i instytucji.

Działalność Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej to jednak nie tylko doraźna pomoc w konkretnych przypadkach. W wyniku analizy wpływających do biura spraw, pracownicy często wyławiają niedostatki i niedoskonałości funkcjonujących rozwiązań prawnych. Biuro formułuje wówczas propozycje nowych przepisów, tak aby prawo było bardziej przejrzyste i służyło całemu społeczeństwu.

W chwili obecnej Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej to zespół osób zaangażowanych w pomoc obywatelom. Są wśród nich prawnicy, adwokaci i radcowie prawni, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, takich jak: prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, pracy i ubezpieczeń oraz energetyczne. Dzięki temu BIPP jest w stanie pomagać w szerokim zakresie spraw zgłaszanych przez obywateli.