Menu rozwijane

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególna okazja do przywołania chlubnego dziedzictwa narodowej historii. Jednym z jej ważnych wątków jest patriotyczny wysiłek wsi polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wyrażając uznanie dla pełnej poświęcenia pracy polskich rolników oraz szacunek dla zasług działaczy ruchu ludowego i wszystkich polskich chłopów, którzy walczyli o wolną Polskę, podjął decyzję o objęciu nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2018 roku na terenie całego kraju Patronatu Narodowego w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Nieprzerwanie od wieków dewiza „żywią i bronią” w symbolicznym skrócie streszcza ofiarność mieszkańców wsi. Pan Prezydent chce przypomnieć o kosynierach, którzy stanęli u boku Naczelnika Tadeusza Kościuszki, o polskich chłopach, którzy na wezwanie Wincentego Witosa wstąpili do polskiej armii w 1920 roku oraz o tych, którzy w partyzantce podczas II wojny światowej, a potem w szeregach Żołnierzy Niezłomnych do końca walczyli o suwerenność Rzeczypospolitej. W sposób szczególny Prezydent RP Andrzej Duda pragnie uczcić pamięć mieszkańców takich polskich wsi, jak Michniów w województwie świętokrzyskim, w której za pomoc podziemiu niepodległościowemu cenę własnego życia zapłaciły całe rodziny. 12 lipca, w rocznicę tej okrutnej pacyfikacji, po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – święto państwowe ustanowione właśnie po to, aby pamięć o tej ofierze, o patriotyzmie i heroicznych postawach polskich rolników była zawsze żywa w naszym narodzie.

W roku wielkiego jubileuszu Prezydent RP pragnie również podkreślić silne przywiązanie mieszkańców wsi do tradycji i najbardziej fundamentalnych wartości. Wyrazy głębokiego uznania należne są polskim gospodarzom, którzy w trudnych latach reżimu komunistycznego troszczyli się o zachowanie powierzonej im ziemi-ojcowizny i z odwagą włączyli się do wielkiego ruchu społecznego oporu, tworząc NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podziękować całemu środowisku wiejskiemu za cenny wkład w budowę wolnej Ojczyzny, a także za codzienną pracę na rzecz polskiego rozwoju.

W tym szczególnym czasie, w którym świętujemy setną rocznicę wskrzeszenia niepodległej Rzeczypospolitej, Prezydent zaprasza wszystkich rolników do wspólnych radosnych obchodów tego jubileuszu.

Kancelaria Prezydenta RP zwraca się z zaproszeniem do Organizatorów Dożynek 2018, aby przekazywali Państwo do Kancelarii informacje o uroczystościach drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Wiadomości o obchodach objętych Patronatem Narodowym  w Stulecie Odzyskania Niepodległości zostaną umieszczone na stronie internetowej www.prezydent.plMAPA >>>

Prezydent wystosował także przesłanie na tegoroczne Święto Plonów. Organizatorzy mogą je pobrać z naszej strony internetowej www.prezydent.pl i odczytać podczas uroczystości dożynkowych.

Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi w 2018 roku - zdjęcie w treści wpisu