Wtorek, 10 października 2017

List prezydenta do uczestników konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”

Organizatorzy i Uczestnicy

międzynarodowej konferencji naukowej

„Europa – kryzys i nadzieja”

na Zamku Królewskim w Warszawie

 

Eminencjo Księże Kardynale!

Ekscelencje Księża Biskupi!

Wszyscy Dostojni Goście, Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na Zamek Królewski w Warszawie z okazji konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”. Bardzo się cieszę, że w trakcie dzisiejszych obrad postanowili Państwo podjąć refleksję nad źródłami jedności Starego Kontynentu. Uważam bowiem, że kryzys, który niewątpliwie dotknął teraz naszą wspólnotę, budząc wśród tworzących ją narodów poważne obawy o przyszłość, stanowi też niepowtarzalną szansę na odnowienie łączących nas, Europejczyków, więzi. I głęboko wierzę, że przezwyciężywszy go, wyjdziemy zeń jeszcze silniejsi, bardziej zjednoczeni i pełni nowej energii, tak potrzebnej na dalszą wspólną drogę przez dzieje. Zobacz także: Konferencja naukowa „Europa - kryzys i nadzieja” pod patronatem Prezydenta RP

 

W moim przekonaniu, w obliczu rozmaitych zagrożeń i rozbieżnych opinii powinniśmy dziś wrócić do korzeni i na nowo przemyśleć same podstawy procesu integracji. Uważam, że jej fundamentem jest dziedzictwo kulturowe, wywodzące się z religii chrześcijańskiej oraz dorobku starożytnej Grecji i Rzymu. Na tych filarach opiera się nasza europejska tożsamość, którą poszczególne narody rozwijają we właściwy sobie sposób, ale której rdzeń pozostaje wspólny dla wszystkich. Z tych źródeł wypływa także wspólna aksjologia i zbudowane na niej systemy prawne i polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych, które nie przynależą do naszego kręgu cywilizacyjnego.

 

Sądzę, że kryzys jedności Europy nie ma wyłącznie charakteru instytucjonalnego i same reformy obowiązujących traktatów i procedur, których konieczność słusznie często się podnosi, nie stanowią nań właściwej, wystarczającej i powszechnie oczekiwanej odpowiedzi. Aby pokonać obecne trudności, aby nadal umacniać się i rozwijać, wspólnota europejska i tworzące ją narody muszą przede wszystkim zdecydować, czym chcą być; jakim celom, ideom i wartościom pragną służyć.

 

Kwestie te rozważane są aktualnie na wielu forach międzynarodowych i z serca życzę, aby również Państwa obrady wniosły do toczącej się debaty wiele ważkich obserwacji i inspirujących myśli. Liczę, że ta konferencja przybliży nas do odpowiedzi na postawione pytania.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.